Veelzijdige rondleidingen, thematisch en op mate, aangepast voor senioren en mensen met beperkte mobiliteit

L-tour biedt talrijke thematische LGBTQI+ rondleidingen in verschillende delen van onze stad Brussel.

Rondleidingen worden ook opgesteld om Brussel en haar rijke verborgen kanten op een langzaam tempo te herontdekken.

In samenwerking met onze partners van de RainbowAmbassadors geven we rondleidingen voor senioren, en wij begeleiden ook mensen of groepen met beperkte mobiliteit. Wij hebben een ruim aanbod van activiteiten voor senioren en hun begeleiders in de seniorenzorg: infosessies, reportages, films en documentaires, fototentoonstellingen, rainbow gezelschapspelen, muziek, quiz en bingo.

Waarom LGBTQI+ senioren?

Uit onderzoek blijkt dat de LGBTQI+ senioren als ze ouder worden een groter risico lopen om in een sociaal isolement terecht te komen en eenzamer te worden dan heteroseksuele ouderen. Dat geldt vooral voor de generatie LGBTQI+’s die geboren is voor de Tweede Wereldoorlog. Zij groeiden op in een tijd dat homoseksualiteit nog met een taboe was omgeven, als ziekte of misdaad werd bestempeld of niet werd geaccepteerd vanuit religieuze of culturele overtuigingen. Veel LGBTQI+ senioren werden daarom geconfronteerd met discriminatie, uitsluiting of afwijzing. Via een L-tour willen we er juist voor zorgen dat we de LGBTQI+ seniors uit hun isolement halen.

Wij tonen de belangrijke plaatsen die in hun jongere jaren belangrijk waren, en de evolutie die de gemeenschap de laatste jaren onderging. We tonen hun de ontmoetingsplaatsen waar ze vandaag hopelijk terug terecht kunnen. Dit allemaal als doel om de eenzaamheid te bestrijden en sociale acceptatie van de LGBTQI+ senioren in de zorg te bevorderen.

Net als voor heteroseksuele ouderen is het voor LGBTQI+ senioren van belang dat zij het leven kunnen leiden dat zij willen, ook wanneer men met het verstrijken van de jaren afhankelijk wordt van zorg. Doordat ze LGBTQI+ zijn, ondervinden veel senioren sociale problemen.

De vaak verstoorde relatie met familie, kinderen en ex-partners alsmede het ontbreken van een vanzelfsprekend sociaal netwerk zijn risicofactoren die (kunnen) leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid.

Bij oudere generatiegenoten is homoseksualiteit nog vaak een taboe. Door dit taboe bestaat er een drempel voor LGBTQI+ senioren om volledig zichzelf te kunnen zijn omdat men beducht is voor negativisme. Een coming-out kan nog altijd betekenen dat je wordt buitengesloten. Veel LGBTQI+ senioren groeiden op in een omgeving waarin homoseksualiteit onbespreekbaar was. De geslotenheid van toen heeft tot gevolg dat de huidige generatie LGBTQI+ senioren nog steeds bijna onzichtbaar is. Ze durven zich meestal niet over hun gevoelens uit te laten, waardoor zij zeer geïsoleerd staan.

Diversiteit en autonomie ?

Onze rondleidingen worden bewust gericht aan een zeer verscheiden publiek, wat de leeftijd betreft, maar ook de verschillende culturele afkomst (taal, ethnisch, identiteit,…), en vanzelfsprekend de mobiliteitscapaciteiten. Autonoom kunnen blijven betekent dat we hulp wensen te bieden, omkadering en comfort.

Slow pace’ betekent ook dat we kortere trajecten voorzien, met meer mogelijkheid tot banken om te kunnen zitten, alsook aangepaste trajecten voor rolstoelen.

null

Hoe kunt u ons helpen?

Indien u in de seniorensector werkt

De visie van ons is dat door bewustwording van de verschillen tussen mensen, het ingaan van een veranderingstraject in de organisatiecultuur en dat te borgen in beleid en activiteiten, de juiste aandacht en zorg kan worden gegeven aan LGBTQI+ senioren.

Een kwetsbare groep die -gezien haar geschiedenis- openheid, respect en een veilige oude dag verdient. Het resultaat van de interventie gaat verder dan het uitgangspunt beoogt.

Aandacht voor LGBTQI+ senioren werkt als een hefboom voor een goed diversiteitsbeleid in de praktijk. Meer aandacht voor seksuele diversiteit heeft tot gevolg dat er ook meer aandacht is voor iéders eigenheid, unieke leefstijl, geschiedenis of cultuur, en niet alleen van LGBTQI+’s. Daarmee komen alle minderheidsgroepen beter voor het voetlicht. Alle kleuren van diversiteit in het regenboogspectrum krijgen de aandacht die ze verdienen.

Indien u vrijwillig wenst te helpen

Rondwandelen in Brussel is niet altijd even vanzelfsprekend, laat staan praktisch. Zin om ons een handje te helpen met senioren of mensen met beperkte mobiliteit? Daarom is jullie hulp van harte welkom, onze mensen zullen jullie zeer dankbaar zijn.

U kunt ons contacteren voor onze seniorenrondleidingen of activiteiten:
seniors@l-tour.be of brusselsrainbowambassadors@gmail.com (www.rainbow-ambassadors.be)

Met de steun van stad Brussel – Gelijke kansen

en van Equal.Brussels – Gelijke kansen voor het Brussels Hoofstedelijk Gewest.

BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL
orga_equalbrussels