Indien men artikels of boeken online wil zoeken, zijn de meesten er niet te vinden, in het bijzonder als het over LGBTQI+ geschiedenis of thema’s gaat.

En België en Brussel hebben we bovendien een schat aan bibliotheken en documentatiecentra of archieffondsen.

Onze rijkdom aan data over vrouwen en de LGBTQI+’ gemeenschappen zijn te danken aan de vrouwenbeweging en aan het ontstaan reeds in het einde van de jaren 1970 van een lesbisch archief in Brussel (Féminaire / Les Lesbianaires, tweede fonds in de wereld na Lesbian Archives in New York). Een twintigtal jaren nadien is dan een LGBTQI+ Fonds bijgekomen (het Fonds Suzan Daniel).

Het was dus vanzelfsprekend dat we onze bezoeken aan bibliotheken met La Bibliothèque La Fontaine (Université des femmes) en het Fonds Suzan Daniel startten.

Meer weten

Wij zullen deze bibliotheken terug gaan bezoeken. En wij plannen ook andere dergelijke bezoeken, onder andere ook in openbare bibliotheken die een speciale LGBTQI+ fonds thuis hebben.

naar de agenda